Välkommen
     
Verkkommentarer till Program med svenska tonsättare

Ylva Nyberg Omen
Omen är ett förebud om ett längre stycke som kommer

för elektronik och saxofonkvartett. Ljuden till nästa

version är hämtade från den resa i Mongoliet 2003 där

Omen framfördes av Stockholms Saxofonkvartett under en nomadfestival, The Roaring Hoofs. Omen är ett litet experiment med saxofoner och glissandon av olika slag i en enkel struktur av relativt melodisk karaktär. Ett stycke som skulle vara enkelt att repetera in, gå snabbt att skriva och samtidigt vara jag.

Ylva Nyberg

 

Thomas Liljeholm Interaction for saxophone quartet
Thomas LiljeholmSedan flera år har jag strävat mot en sammanlänkning av ”musikens egen energi och kraft” och ett associativt tänkesätt där tradition, koder och mönster utgör källa till inspiration. Saxofonen/saxofon-kvartetten har alltid fascinerat mig med sin förhållandevis korta historia och sin villighet att låna sig till en rad disparata stilar, genrer och gränsöverskridande uttryck. Med sitt nät av konnotationer skapar saxofonkvartetten dynamisk tvetydighet och reflektion.

Interaction består av tre delar. Materialet i varje del är självständigt men låter sig samtidigt påverkas av och griper in i de övriga delarna. Genom att också använda sopranini- och bassaxofon expanderas saxofonkvartetten till ett ojämförligt kraftfullt instrument, samtidigt ett instrument men bestående av fyra kommunicerande viljor – växelverkan/interaction.


Den första delen, vilken närmast är att betrakta som en kadens, leder med sina oregelbundna tempoförskjutningar över i en meditativ andra del med sakrala undertoner. Reminiscenser från första delen dröjer sig kvar samtidigt som förebådas något nytt. Med kort varsel växer händelseförloppet till ett pulserande maskineri, en tredje och sista del, som successivt formas till ett våldsamt utspel.

Interaction saknar inte humoristiska undertoner och kan också beskrivas som en liten kärleksförklaring till saxofonkvartetten i allmänhet och till Stockholms Saxofonkvartett i synnerhet till vilken verket också är tillägnat.

Thomas Liljeholm

 

Fredrik Ed The Harder They Fall

 

This piece is a heavily reduced and elaborated version of a double quartet for percussion and saxophone, PREY, but without the percussion quartet. It is also a paraphrase to The Harder They Come – a more timid work for guitar, harp and piano. Unlike the latter, The Harder They Fall could, in comparison, clearly be referred to as a forceful and indomitable work and was arranged exclusively for the Stockholm Saxophone Quartet during incomprehensible circumstances, in South Africa 2002. The title is derived from a film by the same title from the 1970`s, featuring Jimmy Cliff. – Fredrik Ed

 

Paula af Malmborg Ward Yakuzi  
Paula af Malmborg Ward
Foto Peter LindbergAv nån anledning som jag inte kommer ihåg, var jag arg när jag började skriva på min saxofonkvartett. Kände mig som Yakuzi - en argsint, egocentrisk dansare med svarta sneda ögon i en musikal jag nästan skrev en gång. Rollkaraktären Yakuzi fick med sitt stickiga, funkiga temperament stå modell för hela stycket, som efterhand blev rätt nöjsamt att arbeta med.

Teknisk uppbyggnad: Sator Arepo Tenet Opera Rotas

Paula af Malmborg Ward

 

 

 

 Madeliene Isaksson Andelek
Född 1956 i Stockholm. Efter fördjupade musikstudier på musikhögskolan i Stockholm – piano (Gunnar Hallhagen), teori/analys (Bo Wallner), komposition (Gunnar Bucht/Sven-David Sandström) och elektronisk musik (Pär Lindgren) – fortsatte hon sina kompositionsstudier utomlands; ett år i Amsterdam för Louis Andriessen och därefter i Paris där hon mötte Emmanuel Nuñes och på Royaumont, Brian Ferneyhough. Sedan 1988 är hon bosatt i Frankrike.

Det var med den korta ensatsiga stråkkvartetten Stråkvåg, uruppförd av Talekvartetten 1990, som Madeleine Isaksson först väckte internationell uppmärksamhet. Därpå följde bl a Tillstånd-Avstånd för 15 instrument, uruppförd av KammarensembleN 1992, inné för nio instrument, uruppförd 1993 av l'ensemble L'Itinéraire på Centre Georges Pompidou i Paris. Samma år uruppfördes den längre sång- och stråkcykeln Å svävare av Les Jeunes Solistes under Festival d'Automne i Paris och 1997 uruppfördes Andelek
för fyra saxofoner av Stockholms Saxofonkvartett.

Madeleine Isakssons musik är koncentrerad och kan kännetecknas av detalj- och variationsrikedom i fras- och klangbehandlingen, väl sammanhållna förlopp genom en närmast fysisk rörelse i fluktuerande metrik – en musik mer poetisk än narrativt inspirerad. I linje med detta hyser Madeleine Isaksson en förkärlek för kammarmusikaliska besättningar. Verket Tillstånd – Avstånd liksom inné ger en god bild av hennes teknik och estetik.

 

Andelek

Utgångstanken med ett verk för Stockholms Saxofonkvartett var en trio i ljus spänd klang, en sopranino samt två sopraner som lik en sammanflätad, vibrerande energitråd strävar sig uppåt genom små intervaller mot de extremt höga registren. Denna enkla linjära rörelses flöde störs och berikas, bryts och smids samman, försvagas och förstärks genom oförutsedda situationer, ofta genom en mängd uppstående multiphonics som skapar ostadighet, spräcker toner till flertalet, öppnar nya harmoniska fält och plötsliga hål där mörka källtoner kan bli hörbara. Behovet att då och då bli varse om ett mörkt, vilande källregister, mitt i denna febrilt uppåtsträvande ljusa klangmassa, gav baritonen ett naturligt utrymme i verket, men också en mycket krävande och utsatt plats i det av de övriga tre saxofonernas extremt högt hållna registret.

Andelek – ett riskfyllt nervspel mellan det ostadiga och stödjande.
Madeleine Isaksson

 

Víctor Varela Equinox

Victor VarelaEquinox är en referens till den organiska karaktären av en saxofonkvartett. Den traditionella ensemblen byttes till 1 alt, 2 tenorer och 1 baryton; idén kom direkt från Stockholms Saxofonkvartett och avser att producera ett mörkt tonfall som är musikens generella egenskap. Stycket har 4 delar som relateras till olika artikulationer som fladdertunga, slaptongue, drillar osv.

Equinox komponerades 2002-03 med stöd av Konstnärsnämnden.

 

Víctor Varela föddes 1955 i Caracas-Venezuela. Utbildningsvägen gick via Conservatorio Nacional de Música Juan José Landaeta (komposition för Antonio Mastrogiovanni, elektronisk musik för Eduardo Kusnir och piano), Sweelinck Conservatorium Amsterdam (komposition för Geert van Keulen; masters classes med bl.a. Ton de Leeuw, Louis Andriessen, Peter Schat och John Adams), och Koninklijk Conservatorium i Haag (elektronisk musik för Gilius van Bergeijk).

 

Hans musik har framförts vid ett stort antal konserter och festivaler i såväl Europa, som USA och Latinamerika. Den har inkluderats i stora evenemang såsom ISCM Festival-World Music Days, Interamerican Dance and Music Festival, Latinamerikanska Musikfestivalen i Caracas, De Suite Serie, Encontro de Clarinestistas Brasileiros, Blockflute & Electronics i Amsterdam. Hans katalog inkluderar musik för symfoniorkester, vokal och instrumental kammarmusik, och även musik med elektroniska verktyg och datorer.

 

Varela erhöll 1987 och 1989 det Nationella Kompositionspriset i sitt hemland Venezuela. Han har också varit verksam som pedagog och föreläsare vid CNM ”J.J. Landaeta” samt Universidad Central de Venezuela. Sedan 1995 bor och arbetar han i Göteborg som frilanstonsättare.

 

Paulina Sundin Ti Chor          

Verk för kombinationen instrument och band brukar ofta

mynna ut i ett stycke musik där bandstämman kan ses

som endast en förlängning av den instrumentala. I Ti

Chor har jag försökt mig på det omvända förhållandet,

d.v.s. att utforma instrumentstämmorna med tanke på den elektroakustiska musikens villkor, men ändå med utgångspunkt från saxofonens klangliga spektra. Grundmaterialet för stycket baserar sig på ett antal inspelade multiphonics från saxofoner som jag analyserat och sedan byggt harmoniken i verket på. Grundtonerna samt övertonerna för respektive multiphonics har genererat olika "melodier" som återfinns i stycket, antingen syntetiskt uppbyggda med additiv syntes eller i instrumentalstämman.

 

Utbildad vid Kungliga Musikhögskolan i Stockholm.  Paulinas musik har framförts vid festivaler och konserter över hela världen, bl.a. vid ISCM:s Världsmusikdagar i Sydkorea 1997 och Luxemburg 2000.  År 1999 utnämndes hon av Rotary Foundation att verka som deras goodwill-ambassadör i England. För närvarande arbetar Paulina vid sidan av sitt komponerande, med sin doktorsavhandling i komposition i Norwich samt undervisar i samma ämne vid Elektronmusikstudion (EMS) i Stockholm.

 

Kent Olofsson Burning pitch

- Iconophony in two parts for saxophones and tape (1993-94)

Part 1. The Line of Confusion

- for alto saxophone and tape (6'15)
Part 2. The Stones of Emptiness

- for saxophone quartet, live electronics and tape (13'10)

"Its streams shall be turned into pitch,
And its dust into brimstone;
Its land shall become burning pitch.

It shall not be quenched night or day;
Its smoke shall ascend for ever.
From generation to generation it shall lie waste;
No one shall pass through it for ever and ever.

But the pelican and the porcupine shall posses it,
Also the owl and the raven shall dwell in it.
And he shall stretch out over it
The line of confusion and the stones of emptiness."
(ISAIAH 34: 9-11)

 

*  *  *


Kent OlofssonWork on this piece started in the autumn of 1992 when I, together with Stockholm's Saxophone Quartet, spent a day recording improvised sequences, which were arranged directly with different effects. These improvisations gave me many ideas for this piece. All recorded material is from this occasion. This, together with the text from Isaiah, is the basis of the composition.

In this work each musician plays a number of different saxophones which allows unusual combinations, such as, in the last part where two baritone saxophones, a bass saxophone and a synthophone are used. I composed The Stones of Emptiness during the spring of 1993 and the first performance was given at the electro-acoustic music festival in Skinnskatteberg, Sweden in June 1993. I wrote
The Line of Confusion the following year.

Working with Stockholm's Saxophone Quartet is a very special experience, they are extremely inspiring and creative musicians. They seem to have an unflagging will and curiosity when brought up against new compositions and new ways of working. This is, of course, the reason why so many composers have written music for them.

I wrote The Line of Confusion
for Jörgen Pettersson, a musician renowned for his brilliant interpretations of contemporary music.
Kent Olofsson

 

 

 

 

 

Tommy Zwedberg Respit

Tommy Zwedberg (f. 1946) är en av Sveriges mest uppskattade och profilerade tonsättare. Efter en tid som yrkesmusiker (trumpetare) började han studera vid Musikhögskolan, först med solist- och pedagogutbildning, senare också i kompositionsutbildning med lärare som bl.a. Gunnar Bucht. Åren på Musikhögskolan förde honom också i kontakt med den kreativa miljön kring den då nyinrättade elektronmusikstudion och lärarna Lars-Gunnar Bodin och Miklos Maros. Närkontakten med den elektroakustiska musiken blev av avgörande betydelse för hans beslut att satsa på tonsättarbanan. Under studieåren skaffade han sig också en filmutbildning hos Jan Bark vid Filmverkstan .

 

Som tonsättare har Tommy Zwedberg komponerat såväl instrumental som elektroakustisk musik. Han har också engagerat sig i samarbetsprojekt med andra konstnärer, regissörer, författare och bildkonstnärer. Hans mångåriga samarbete med koreografen Efva Lilja och E.L.D. har resulterat i en serie internationellt mycket framgångsrika och i modern svensk dans och intermediakonst epokgörande verk. I dessa verk ingår koreografi, musik och scenrum en oupplöslig förening som rättfärdigar beteckningen allkonstverk.

 

Idag framförs Tommy Zwedbergs musik över hela världen. Hans musik finns representerad på ett stort antal skivor. Porträtt- CD’n: A site for a listeners ear (1996), innehåller ett spännande urval av hans verk.

 

Henrik Frisk Perspicio

Henrik FriskPerspicio är ett interaktivt stycke för saxofonkvartett och dator i två satser. Båda satserna är komponerade utifrån samma harmoniska grundmaterial - en ganska enkel, diatonisk, fyrstämmig sats. I första satsen är besättningen bas, bariton, tenor och altsax och i andra satsen är den två altar och två sopraner. De två satserna kan ses som varandras spegelbild, som en reflektion såväl i tiden som i (det harmoniska) rummet. De elektroakustiska elementen är inte statiska utan genereras och spelas i realtid och påverkas och bearbetas av vad och hur musikerna spelar och utgör i sig en kraftigt förvrängd spegelbild av de akustiska ljuden.

Perspicio betyder 'se igenom' eller 'blicka in i' på latin och reflekterar metaforen som jag arbetade med när stycket komponerades: Att betrakta ett objekt och upptäcka att formen inte längre är fast utan i ständig förändring - ungefär som att titta på en sten under vattenytan.

Stycket beställdes av Stockholms Saxofonkvartett med medel från Konstnärsnämnden och uruppfördes på en konsert i Västerås den 24 januari 2003.

 

 

 

 

 

Åke Parmerud Retur

Åke ParmerudIs one of Sweden’s internationally most widely noted composers of electro-acoustic music, manifold first prize winner at the Bourges composition competitions and the only Swede to have received the Stockholm Electronic Arts Award. His output in recent years has included the tape compositions Alias, based on music by Dowland and Gesualdo, Les Objets Obcsures and Grains of Voices. He often employs electro-acoustic music combined with instruments or in live performances together with Anders Blomqvist.

Retur for saxophone quartet and computer was composed in 1992-93 for the Stockholm Saxophone Quartet, was commissioned by the Swedish National Concert Institute and premièred at Stockholm New Music in 1993. It is dedicated to the memory of Charlie Parker and initially built on a phrase from Parker himself on the alto sax, immediately followed by a reciprocal greeting from Jörgen Pettersson in the form of another Parker phrase.

       
 

 

  

 

Webbmaster: Martin Steisner.