Välkommen
     
Studio 53I december 2007 sjösatte medlemmarna i
Stockholms Saxofonkvartett föreningen Studio 53. I egen regi och i samverkan med andra aktörer bedriver Studio 53 konsert-, seminarie- och undervisningsverksamhet i syfte att sprida och öka intresset för ny musik.

 

Konserter
Kvartetten bedriver sin konsertverksamhet främst i samverkan med andra arrangörer i Sverige och internationellt. Förarbetet sker på plats i Studio 53: workshops med aktuella tonsättare, planeringsmöten med konsertarrangörer och instudering tillsammans med gästande musiker.

 

Workshops
Kvartettens workshops med tonsättare har utvecklats till närmast en institution. Tonsättare som arbetar på beställningsverk, tonsättare som ruvar på en verkidé och tonsättare under utbildning arbetar tillsammans med Stockholms Saxofonkvartett i Studio 53 på väg mot ett framförande.

 

Tonsättarpresentationer

Ett nytt forum för tonsättare är tonsättarpresentationer i Studio 53. Här bjuder Stockholms Saxofonkvartett in tonsättare som de samarbetar med och presenterar dem i ord och musik. Tonsättarna själva har huvudrollen.

 

Seminarier
Ett typiskt exempel på seminarieverksamheten i Studio 53 är de många besöken av skolklasser och deras lärare. Stockholms Saxofonkvartett berättar om sin verksamhet och ger musikaliska exempel. Kvartetten klargör vad som krävs av en musiker, något som ger anledning till många frågor från eleverna och inte minst deras lärare. Här handlar det om både arbetsplatsbesök och lärarfortbildning.

Kvartettens seminarier för eleverna i kulturskolor runt om i landet utgör ett väsentligt bidrag till kulturskolornas verksamhet som bas för det framväxande musiklivet. De erfarna musikerna i Stockholms Saxofonkvartett kan hjälpa morgondagens musiker att förbereda sig för de nya krav som ständigt möter en utövare. Besök gärna kvartettens webbsidor med rapporter från sådana seminarier, som oftast krönts med en gemensam avslutningskonsert.

På en högre nivå kan ett seminarium med Stockholms Saxofonkvartett fungera kompetenshöjande eller inspirera till en konstnärlig utvecklingsprocess och inte minst ge nya referensramar.

 

Undervisningsverksamhet
I Studio 53 har Stockholms Saxofonkvartett inspirerat många lärare att integrera språk och musik liksom matematik och musik. Kvartetten har i musik, ord och bild levandegjort estetiska lärprocesser genom att visa hur kopplingar mellan musik och olika skolämnen kan ske i praktiken. Som bäst blir dessa möten när kvartetten, eleverna och en moderator med ämneskunskaper samverkar. Det är då elever och lärare entusiasmeras att gå vidare på nya vägar.

 

Samarbetspartner
STIM/Svensk musik

Föreningen Svenska Tonsättare/FST

Klubb: Musik

Utbildningsförvaltningen i Stockholm

       
 

 

Studio 53

 

 

  

 

  

 

Webbmaster: Martin Steisner.