Välkommen
     
PROGRAM

Aktuella programförslag finns i menyn till höger och även i sin helhet här nedan.

       
Samarbete med kulturskolor

 

Stockholms Saxofonkvartett i samarbete med Kulturskolor

Kulturskolorna som bas för det framväxande musiklivet är viktiga partner för Stockholms Saxofonkvartett. Mest givande för alla inblandade har de möten varit, där de unga musikerna fått spela tillsammans med kvartetten på sina egna villkor. Publiken har varierat från stolta föräldrar till professionella kritiker. Kvartetten ser här möjligheter även för andra som samlar unga musiker: studieförbund, musikföreningar i landet, kyrkor, orkesterföreningar och festivaler.

Våra besök på kulturskolor kan utgöras av allt från ett seminarium eller en workshop i samband med någon av ensemblens konserter till ett samarbete under flera dagar som resulterar i att vi framträder i en konsert tillsammans med eleverna. När vi genomför dessa kurser samarbetar vi ofta med RUM (Riksförbundet Unga Musikanter) och andra musikorganisationer. Kvartetten ställer upp med såväl originalrepertoar som specialskrivna arrangemang. Med dem som inte är så kunniga i notläsning arbetar vi mer improvisationsbaserat och inspirerar de unga till eget kreativt skapande.

Så här kan en helgkurs se ut:

Lördag

12.00 Samling och presentation av Stockholms Saxofonkvartett
12.30 Gemensam uppvärmning och övning
13.30 Paus för förfriskningar
14.00 Indelning i grupper. Instudering av Kakalorum, komponerat av Martin Q Larsson samt annan ensemblemusik. Antalet elever i varje grupp är beroende av hela antalet deltagare.
15.00 Stockholms Saxofonkvartett spelar några stycken.
15.30 Samövning med stor ensemble. Möjlighet till enskilda lektioner finns också.
17.00 Slut på första dagen

Söndag

11.00 Gemensam uppvärmning och övning
12.30 Indelning i grupper – nya eller gamla – för ensemblespel
13.30 Paus för förfriskningar
14.00 Stockholms Saxofonkvartett spelar.
15.30 Samövning med stor ensemble inför konserten
17.00 Konsert för elever, föräldrar och andra intresserade
18.00 Slut

Våra seminarier, workshopar och kurser anpassar vi självfallet till förutsättningarna på plats. Vid våra besök spelar vi alltid, berättar om oss själva och om hur det är att jobba som musiker. Vi talar om spelteknik, andningsteknik, spelställning samt ger tips och idéer som elever och lärare kan ha nytta av när ni musicerar. Framför allt spelar vi tillsammans. Eftersom vi delar in oss i lämpliga grupper kan alla vara med oavsett ålder och färdighet.

Ett exempel på ett lyckat musikaliskt samarbete är ”Kakalorum”, som resulterar i att vi tillsammans med ungdomar gör skolkonserter men även framträder tillsammans i form av offentliga konserter.

Det speciella med detta koncept är att alla elever får tillfälle att efter sina individuella förutsättningar spela en framträdande roll vid konserten. Vårt arbete med Martin Q Larssons verk ”Kakalorum” har fått stor uppmärksamhet och även blivit dokumenterad på CD. Vi citerar ur omslaget: ”’Kakalorum’ är komponerad för professionell saxofonkvartett och en saxofonorkester bestående av 8-100 saxofonister av olika slag och åldrar. Stycket bygger på vad tonsättaren kallar "kollektiv individualism" – varje saxofonist deltar efter sina egna förutsättningar och ändå blir det klingande resultatet inom ramen för tonsättarens intentioner.”

Stockholms Saxofonkvartett är lyhörd för arrangörernas synpunkter på seminarier, workshops, kurser och andra möten. Kvartetten ser stora möjligheter i att anpassa mötet med deltagarna till de speciella förutsättningar som gäller på plats och ser fram emot en dialog.       
Ett ljud blir musik

Vad händer i kompositörens huvud? Hur tar den nyskrivna musiken gestalt? Marie Samuelsson och Stockholms Saxofonkvartett spelar och berättar.

Följ med när tonsättaren Marie Samuelsson och Stockholms Saxofonkvartett med utgångspunkt från tre av Maries musikstycken; Signal, I vargens öga och Komposition – Improvisation, berättar och spelar i en öppen konsertform med seminarier och workshops. Marie visar lekfullt upp modeller till komposition som kan inspirera till eget skapande och skapa nyfikenhet för vår tids musik. Stockholms Saxofonkvartett berättar om interpretens roll och hur det är att arbeta som musiker idag.

Föreläsningen vänder sig till alltifrån en musikintresserad vuxenpublik till gymnasie- och högstadieskolor med estetisk inriktning, kulturskolor och folkhögskolor. Vi vänder oss även till konsertarrangörer, universitet och högskolor. Målet och syftet med seminariet är att öka förståelsen och intresset för nutida konstmusik. Vi kombinerar gärna seminariet med en offentlig konsert som kan genomföras senare samma dag. Även här står Marie Samuelssons i centrum. Länk till programförslag.

År 2007 tillägnade Stockholms Konserthus Filharmoniska orkester Marie Samuelsson en fyra dagars tonsättarfestival då nitton av hennes verk framfördes.

Samuelssons musik har blivit karakteriserad som både direkt fysisk och som ”musik med starka poetiska uttryck” och ”med ett ständigt närvarande klangligt och rytmiskt flöde”.

Hon har i olika sammanhang hållit seminarier om sitt komponerande och undervisat som gästprofessor i komposition bl.a. på Kungliga Musikhögskolan 2008-2009.
Hon har skrivit artiklar, varit redaktör för Nutida Musik och Tonsättaren (FST) samt programledare för Nya Timmen i Sveriges Radio P2. I december 2012 valdes hon till vice preses i Kungl. Akademiens presidium. Marie har även en bakgrund som musiker och har spelat klassiskt och rock/improvisationsmusik. Läs mer om Marie Samuelsson på: www.mariesamuelsson.se       
"För Stockholms Saxofonkvartett"

Stockholms Saxofonkvartett har specialiserat sig på att presentera svensk och utländsk kammarmusik för saxofoner på ett sådant sätt att människor i alla åldrar och med varierande musikaliska erfarenheter kan ta den till sig. Drivna av en obändig lust att spränga gränserna för vad som sägs vara konstnärligt möjligt att åstadkomma har de genom sin långa karriär etablerat sig bland Sveriges absolut främsta interpreter inom sitt område.

Med humor och pedagogisk känsla får dessa fyra proffs alltid god kontakt med sin konsertpublik.

Cirka 500 verk har skrivits för kvartetten av svenska och utländska tonsättare och de har turnerat runt jorden och spelat på festivaler och konserthus men också i udda konsertmiljöer, som yachthamnar, marknadstorg och industrilokaler.

Stockholms Saxofonkvartett har även ett genuint intresse för och stor erfarenhet av pedagogiska insatser för barn och ungdomar. I samband med våra konsertturnéer brukar vi ta kontakt med lokala skolor för att erbjuda aktiviteter, vilket i många fall resulterat i ett fruktbart samarbete.

Programförslag

Tatjana Kozlova Johannes Lost Motion (2013)

Jukka Koskinen H (1995)

Catharina Backman Kinderlied V (cansión infantil) (2012)

Daniel Alquizaleth Ramirez Asthral (2013) 

Leilei Tian La Caverne des Idées (2010)

Diana Rotaru Fly in Amber (2010)

Sten Melin TicoPhobia (2013)

Om programförslagen

Den estniska tonsättaren Tatjana Kozlova Johannes fick sin utbildning vid Estonian Academy of Music and Theatre. 2006 erhöll hon Kranichsteiner Musikpreis och 2011 röstades verket “Disintegration Chain” fram som ett av de tio bästa verken vid the International Composers Rostrum i Wien. ”Lost Motion” uruppfördes hösten 2013 i Tallinn av Stockholms Saxofonkvartett. Så här säger tonsättaren själv om sitt verk: “Soft and flowing power... dynamic quiescence... rooted bodies containing more motion than the whole outer world... invisible connections outside of physical sound...”

Finländaren Jukka Koskinen har komponerat verket "H". Det beställdes av NOMUS, Nordiska Musikkommittén, inför invigningen av det nya nordiska arkeologiska biblioteket i Aten, Grekland 1995. Tonsättarkollegan Osmo Tapio Räihälä säger om Koskinens musik att "The salient feature of Jukka Koskinen's music is its merciless unsentimentality and systematic avoidance of melody." Det gäller inte minst detta stycke, som kan liknas vid en engagerad diskussion med häftig argumentation de fyra saxofonerna emellan.

Catharina Backman är tonsättare, dragspelare och jazzpianist. Verket ”Kinderlied V” för saxofonkvartett bygger på en spelteknik från äldre jazzmusik, då man använder stort vibrato och mycket luft när man spelar, som exempelvis Ben Webster eller Coleman Hawkins. Det utmynnar i ett improvisatoriskt tätt och intensivt samspel i saxofonernas lägre register och avslutas tvärt med ett parti som består av olika klockklanger.

Daniel Alquizaleth Ramirez är en ung talangfull tonsättare utbildad vid Loyolauniversitetet i La Paz, Bolivia. "Asthral" komponerades 2013 inför Stockholms Saxofonkvartetts besök i Bolivia inom Proyecto Intercambio, ett svenskt-sydamerikanskt samarbetsprojekt. 

Leilei Tian är född i Kina, utbildad i bland annat Sverige och numera bosatt i Frankrike. Franska Akademien tilldelade henne nyligen det anrika och prestigefyllda Rompriset ”Prix de Rome”, och 2012-2013 var hon verksam som ”Fellow” i Villa Medici i Rom. ”La Caverne des Idées” är inspirerat av filosofen Platons tankar om en idévärld och hans berömda liknelse om grottan där verkligheten framträder som ett skuggspel på väggarna. Verket, som är komponerat för Stockholms Saxofonkvartett, består av tre delar, i vilka Leilei Tian lyfter fram saxofonernas mångfacetterade klang och tekniska möjligheter både solistiskt och som ensemble.

Den unga kompositören Diana Rotaru är en av de mest uppmärksammade tonsättarna i Rumänien, utbildad i Bukarest och Paris. ”Fly in Amber”, som är skrivet för Stockholms Saxofonkvartett, består av tre satser. Verket är inspirerat av den skotske målaren Graeme Todds konstverk. De fyra saxofonerna behandlas som en enda röst med variationer i klangfärgen.

Sten Melin är trumpetaren från Kalix som blev tonsättare. Hans lärare och inspiratörer vid KMH i Stockholm var Gunnar Bucht, Pär Lindgren och Sven-David Sandström. ”TicoPhobia” skrev han  för Stockholms saxofonkvartett inför Myrkir músíkdagar 2014 på Island. Han kommenterar detta verk genom attr förse det med en undertitel: "TicoPhobia" or how to get rid of an ear worm".       
Möt Stockholms Saxofonkvartett

Matias Karlsen Björnstad, Leif Karlborg, Per Hedlund, Jörgen Pettersson

Stockholms Saxofonkvartett har specialiserat sig på att presentera svensk och utländsk kammarmusik för saxofoner på ett sådant sätt att människor i alla åldrar och med varierande musikaliska erfarenheter kan ta den till sig. Drivna av en obändig lust att spränga gränserna för vad som sägs vara konstnärligt möjligt att åstadkomma har de genom sin långa karriär etablerat sig bland Sveriges absolut främsta interpreter inom sitt område.

Med humor och pedagogisk känsla får dessa fyra proffs alltid god kontakt med sin konsertpublik.

Cirka 500 verk har skrivits för kvartetten av svenska och utländska tonsättare och de har turnerat runt jorden och spelat på festivaler och konserthus men också i udda konsertmiljöer, som yachthamnar, marknadstorg och industrilokaler.

Stockholms Saxofonkvartett har även ett genuint intresse för och stor erfarenhet av pedagogiska insatser för barn och ungdomar. I samband med sina konsertturnéer brukar de ta kontakt med lokala skolor för att erbjuda aktiviteter, vilket i många fall resulterat i ett fruktbart samarbete.

Programförslag

Georg Friedrich Händel Drottningens av Saba intåg ur oratoriet ”Solomon”
Ingvar Karkoff Tzivaeri
Leilei Tian La Caverne des Idées
Johann Sebastian Bach Gigue, Menuet, Badinerie
Jürgen Bräuninger 13 very short movies 4 saxophones 0 electronics
Diana Rotaru Fly in Amber
Dror Feiler Ki
Ester  Mägi Collocutio
Daniel Nelson Full Throttle
Jan W Morthenson Hymn
Karin Rehnqvist Psalm ur natten, Rädda mig ur dyn, När natten skänker frid

Mer om programmet.

Vidare information finns på Saxofonkvartettens hemsida.

För information och bokning - vänligen kontakta

Martin Steisner Musikproduktion
Vadstenagatan 15 SE-418 71 Göteborg
Telefon 0708-99 06 29
steisner@telia.com  www.steisner.se

Tillbaka till Program
       
Konsertverkstad för unga

Bakgrund
 
Stockholms Saxofonkvartett har under en lång tid målmedvetet arbetat för att väcka ungdomars intresse för ny konstmusik. Genom en rad konserter har vi spelat musik för, av och med ungdomar. Vi har beställt verk som framförts tillsammans med eleverna. I workshopform har vi med elever och lärare arbetat fram kompositioner som vi sedan tillsammans framfört. Tillsammans med Svensk Musik driver vi projektet Kontra som finns att läsa om på www.kontra.nu.

Presentation 
 
I Konsertverkstad för unga vill vi väcka ungdomars nyfikenhet på ny och okänd musik. Vi vill skapa möjligheter att på ett avspänt och pedagogiskt sätt presentera och tillsammans med ungdomarna även skapa ny spännande musik. Vi arbetar pedagogiskt utifrån var och ens personliga förutsättningar. På denna länk finns en enkel video från ett projekt vi gjorde i Vimmerby tillsammans med tonsättaren Johan Svensson och 200 högstadieelever.

Medverkande 
 
Kvartetten består av musikerna Jörgen Pettersson, Matias Karlsen Björnstad, Per Hedlund och Leif Karlborg har spelat tillsammans i Stockholms Saxofonkvartett i mer än 25 år. Vi har specialiserat oss på att presentera vår egen tids kammarmusik för saxofoner på ett sådant sätt att människor i alla åldrar kan förstå och tycka om den. Omkring 500 verk har skrivits för Stockholms Saxofonkvartett av svenska och utländska tonsättare, och ensemblen har turnerat världen över och spelat på festivalscener och i konserthus.

De senaste åren har Stockholms Saxofonkvartett tillsammans med STIM/Svensk Musik arbetat framgångsrikt med ungdomar på olika sätt. Mer information finns på www.kontra.nu

Tonsättaren Johan Svensson har studerat komposition på Högskolan för scen och musik i Göteborg. Han har ordnat kurser och seminarier i komposition/improvisation för grundskole- och gymnasieelever. I detta sammanhang har han tillsammans med oss i kvartetten utvecklat pedagogiska övningar för att få eleverna att snabbt uttrycka sig musikaliskt även om de helt saknar förkunskaper.

Genomförande
Under en begränsad period (1-3 dagar) arbetar deltagarna under handledning fram musik som vi tillsammans framför på konsert. Vi bidrar med metoder och övningar för att få ungdomarna att våga bestämma över framförandets innehåll och form så mycket som möjligt.

Vi använder oss av notationssätt som fungerar oavsett förkunskaper (grafiskt notation är ett bra exempel) samt några intressanta och lättbegripliga sätt att styra improvisation i realtid.

Tillbaka till Program


 

       
Vi bjuder in ungdomen

Stockholms Saxofonkvartett har mångårig erfarenhet av att spela för och med ungdomar. På senare år har vi börjat bjuda in elever och lärare från kulturskolor och musikgymnasier till att först arbeta med oss och sedan framträda i våra ordinarie konserter. För arrangörerna har det resulterat i större publikunderlag och en ny publikgrupp bestående av både elever, lärare och föräldrar.

 

De fyra musikerna Per Hedlund, Leif Karlborg, Jörgen Pettersson och Sven Westerberg har spelat tillsammans i Stockholms Saxofonkvartett i mer än 25 år. De har specialiserat sig på att presentera vår egen tids kammarmusik för saxofoner på ett sådant sätt att människor i alla åldrar kan förstå och tycka om den. Kvartetten består av fyra erfarna proffs, som med hjälp av humor och pedagogisk känsla alltid får god kontakt med sin konsertpublik. Inte mindre än 500 verk har skrivits till dem av svenska och utländska kompositörer och de har turnerat runt hela jorden och spelat på festivaler och konserthus. 

 

Per Hedlund och Leif Karlborg instruerar elever vid Norrtälje musikskola under en skivinspelning i Norrtälje kyrka. I bakgrunden Jörgen Pettersson. Foto: SFZ records

 

Schemaförslag med en konsert kl. 19.00

 

14.00  Samling och introduktion av Stockholms Saxofonkvartett som spelar och berättar om sin verksamhet.

 

14.30  Samövning av några musikstycken. Kvartetten har i förväg skickat noter och väljer tillsammans med respektive lärare lämpligt material.

 

15.30  Stockholms Saxofonkvartett visar och förklarar olika spelarter som kan förekomma i kvällens konsert.

 

16.00  Vi delar in oss i grupper.

 

16.30  Vi spelar tillsammans. 

 

17.00  Slut på seminariet.

 

Enkel förtäring eller medhavd matsäck.

 

19.00  Offentlig konsert 

Tillbaka till Program

 


       
Ock av törnen

Stockholms Saxofonkvartett och Ulrika Bodén framför musik av Karin Rehnqvist

 

Stockholms Saxofonkvartett och Ulrika Bodén vid floden Drina under sin Balkanturné.Från vänster Per Hedlund, Jörgen Pettersson, Sven Westerberg, Leif Karlborg, Ulrika Bodén.Foto Stefan Westling


Ulrika Bodén är en av de främsta folksångerskorna i Sverige idag. Vårt mycket givande samarbete har fört oss ut på turnéer till bl.a. Moskva, S:t Petersburg, Sarajevo och Belgrad. Vi har på så sätt fått möjlighet att föra ut musik av en av vårt lands internationellt mest uppmärksammade tonsättare.

 

Ur verkkommentaren

”Ett ofta omnämnt och karakteristiskt drag i Karin Rehnqvists musik är korsbefruktningen av konst- och folkmusik. Bruket av ”kulning” är ett anslående inslag i flera av hennes verk, bland annat Puksånger- lockrop för två kvinnoröster och slagverk och Solsången för sopran, recitation och kammarorkester. Om stycket säger hon: ’Klagosånger har följt människan genom långa tider. Här har jag försökt gestalta en, där fyra saxofoner och en soloröst låter sina klangvärldar mötas och färga av sig på varandra. Genom stycket löper ropet, klagan och sökandet. Att få högljutt klaga ut sin smärta tror jag är livsviktigt (däremot kan vi skippa smågnället). Texterna är hämtade ur Psaltaren och vår svenska psalmbok. Musikaliskt återfinns några av våra traditionella folkliga koraler inbyggda, mer eller mindre hörbart.”

 

Så här skriver Annika Burholm, Västerbottens Folkblad, om Ock av törnen:

”Långsamt intonerar tenorsaxofonen, meditativt flyter alt, sopran och baryton in och väver det mjuka klangtäcke, som den ljusa kvinnorösten bäddas ner i. ---Det är mäktigt, det borde spelas bland bergen, återkastas mellan fjällsidorna, sjunk ner i dalarna, spränga ett moln eller två---

Om "Rädda mig ur dyn" för sopran och altsaxofon:

”Röst och sax klättrar runt varandra, spännande, vackert, uttrycksfullt, tonsäkert, högre och högre: ”Rädda mig, Gud!” i en bön aldrig tidigare hörd i styrka och yttersta behov.”

 

Ulrika Bodén. Foto Anna GullbergUlrika Bodén föddes 1974 och växte upp på en getfarm i Helgum i Ångermanland, och köpte mer eller mindre av en slump en gammal LP med gruppen Folk och Rackare. Det var första gången hon hörde svensk folksång och det blev en omedelbar förälskelse - både i de säregna melodierna, sångsättet och i de ålderdomliga texterna. 1994-98 gick hon musikerlinjen för svensk folksång på Kungl. Musikhögskolan i Stockholm. Hon har medverkat i flera folkmusikensembler och därtill givit ut två egna kritikerrosade CD med Ångermanländska sånger som hon letat fram i arkiv och hos traditionsbärare.
 

Program:

 

 

Karin Rehnqvist f. 1957

 

Ock av törnen  (1994/2001) för kvinnoröst och saxofonkvartett

Karin Rehnqvist f. 1957

 

Jag lyfter mina händer (1998) för kvinnoröst och altsaxofon

Henrik Strindberg f.1954

 

Modell 3

Ulrika framför visor från Ångermanland

 

Adrian Borza f. 1967

 

AkSax (1997/1998) Del 1 (altsaxofonsolo)

 

Adrian Borza f. 1967

 

Del 2 (saxofonkvartett

 

 

 

 

Verkkommentar

 

Stockholms Saxofonkvartett i konserthuset i Belgrad.
Leif Karlborg, Sven Westerberg, Ulrika Boden, Per Hedlund Jörgen Pettersson och Karin Rehnqvist.
Foto Stefan Westling

 

Tillbaka till Program


 

       
Melting Pot

Melting Pot 
Stockholms Saxofonkvartett presenterar nu programmet ”Melting Pot” med musik, komponerad av tonsättare från all världens hörn som har minst två ting gemensamt: de har sökt sig till Sverige och svenskt musikliv och de har komponerat verk för Stockholms Saxofonkvartett. Kvartetten har samarbetat nära med dessa tonsättare som har betytt mycket både för kvartetten och för svenskt musikliv.

I programmet ”Melting Pot” presenteras nutida musik i ett mångkulturellt sammanhang. Här berättar musikerna om samarbetet med tonsättarna och arbetet med instuderingen av dessa verk, vars musikaliska språk är internationellt och samtidigt djupt personligt, präglat av tonsättarnas resa mellan olika kulturer. Välkommen till ett program med Stockholms Saxofonkvartett i Mångkulturårets tecken!

 Daniel Nelson

 Full Throttle, saxofonkvartett

 Sergei Dmitriev

 Hägringar, saxofonkvartett

 Csaba Deak

 Sonatin, altsaxofon solo

 PAUS

 

 Miklos Maros       

 Musica da Caccia för fyra sopransaxofoner

 Hideki Kozakura

 Lines Variation, saxofonkvartett

 Dror Feiler

 Ki, saxofonkvartett

 

Verkkommentarer


Tillbaka till Program


 

       
Fyra saxofoner och en kör
Bildspel

© Fyra saxofoner och en kör. Form: Ulrika Ljungberg

 

 

Möt Stockholms Saxofonkvartett i ett spännande och annorlunda körsamarbete.

Stockholms Saxofonkvartett har under många år spelat tillsammans med körer och sångsolister, alltifrån uppsättningar med stor kör, sångsolister, orkester och orgel till framträdanden i mindre format tillsammans med kyrkans kör.

Kvartetten består av fyra erfarna proffs som med hjälp av spelglädje, humor och pedagogisk känsla alltid skapar god kontakt med publiken. Nästan 500 verk har skrivits för Stockholms Saxofonkvartett av svenska och utländska tonsättare, och de har turnerat världen över och spelat på festivalscener och i konserthus.

Genom sin klang, dynamik och flexibilitet låter sig kvartetten anpassas till både röster och olika instrument. Stockholms Saxofonkvartett förfogar över en stor och skiftande repertoar och har därför alltid haft möjlighet att bidra med egna stycken till konsertprogrammet.

Under sina turnéer i Sverige har kvartetten ofta haft glädjen att framföra musik av lokalt förankrade tonsättare. Stockholms Saxofonkvartett söker aktivt samarbete med musiklivet på orten, inte minst med körer. Genom sin klang, dynamik och flexibilitet låter sig kvartetten anpassas till både röster och olika instrument.

Utöver samarbeten med körer i Sverige planerar vi just nu en turné till Storbritannien med Estonian Philharmonic Chamber Choir samt konserter i Lettland och Tyskland med The State Academic Choir, Latvia.

Nu vänder vi oss till körer som vill framträda i en ny spännande klangvärld med ett erbjudande till samarbete. Kontakta Martin Steisner Musikproduktion för mer information eller klingande exempel.

Länkar till repertoar för saxkvartett och kör:

 

Blandad kör

Operakörer

Julmusik

Originalmusik för kör och saxofonkvartett

Bildspel

Kort presentation


Tillbaka till Program


 

       
Besök studio 53 – en musikarbetsplats

Namnskylt Tulegatan 53

Stockholms Saxofonkvartett håller sedan många år till i Vasastan i Stockholm, på Tulegatan 53, där de har sin arbetsplats med kontor, repetitionslokal och möjlighet att skapa ljudmaterial till kompositioner.


Där repeterar man, där sköter man kontakterna med elever, tonsättare, sin samarbetspartner Martin Steisner Musikproduktion och inte minst med omvärlden i och utanför Sverige. Men studion är inte bara en repetitionslokal utan har också blivit en samlingspunkt för kvartettens kontaktnät.

Besök i ”Studio 53” Här inbjuder vi till en spännande musikupplevelse i en kreativ miljö. Kvartetten presenterar ny intresseväckande musik, berättar om sitt arbete som musiker och om sina turnéer i Sverige och runt om i världen. Musikerna visar och berättar om sina instrument och hur de använder sig av avancerad elektronik vid sina framföranden.

       
Program med svenska tonsättare

Stockholms Saxofonkvartett inför en konsert på sanddynerna vid Moltsog Els i Gobiöknen, Mongoliet. Fr.v. Jörgen Pettersson, Sven Westerberg, Per Hedlund och Leif Karlborg. Foto: Ulrika Ljungberg

Stockholms Saxofonkvartett  De fyra musikerna Per Hedlund, Leif Karlborg, Jörgen Pettersson och SvenWesterberg har spelat tillsammans i Stockholms Saxofonkvartett i mer 25 år. De har specialiserat sig på att presentera vår egen tids kammarmusik för saxofoner på ett sådant sätt att människor i alla åldrar kan förstå och tycka om den. Kvartetten består av fyra fantastiska proffs, som med hjälp av humor och pedagogisk känsla alltid får god kontakt med sin konsertpublik.

Vi har valt att lämna två förslag. Ett utan elektronik samt ett förslag med elektronik beroende på vilka förutsättningar som finns. Man kan även tänka sig en kombination av båda programförslagen. I samband med våra framträdanden håller vi gärna förberedande seminarier och konserter för publik, ungdomar och andra intresserade.

Ylva Nyberg f. 1967

Omen för saxofonkvartett

Thomas Liljeholm f. 1944

Interaction för saxofonkvartett

Fredrik Ed f. 1964

The Harder They Fall for saxophone quartet

Paula af Malmborg Ward f. 1962

Yakuzi för saxofonkvartett

Madeleine Isaksson f. 1956

Andelek for saxophone quartet

Víctor Varela f. 1955

Equinox per quartetto di saxofoni


Program med elektronik 
 

Paulina Sundin f. 1970

Ti Chor for saxophone quartet and tape

Kent Olofsson f. 1962

Burning Pitch
1. The Line of Confusion för altsaxofon och tape.
2. The Stones of Emptiness för saxofonkvartett and tape

Tommy Zwedberg f. 1946

Respit för saxofonkvartett och elektronik

Henrik Frisk f. 1969

Perspicio för saxofonkvartett och dator

Åke Parmerud f. 1953

Retur for saxophone quartet and computer

Till denna produktion krävs fem medverkande; fyra musiker och en klangregissör.

Verkkommentarer

Tillbaka till Program


 

       
Pedagogiska program

Per Hedlund och Leif Karlborg instruerar elever vid Norrtälje musikskola under en skivinspelning i Norrtälje kyrka. I bakgrunden Jörgen Pettersson. Foto: SFZ records

När Stockholms Saxofonkvartett ger konserter är det många i publiken som söker kontakt med de fyra saxofonisterna. Det kan vara tonsättare, musikerkolleger, musiklärare, musikstuderande och andra musikintresserade som vill kommentera, fråga och diskutera. Men kvartetten träffar ofta alla dessa – och många fler – under mer organiserade former.

Spel för och med unga musiker
Kulturskolorna som bas för det framväxande musiklivet är viktiga partner för Stockholms Saxofonkvartett. Roligast för alla inblandade har de möten varit, där de unga musikerna fått spela tillsammans med kvartetten på sina egna villkor. Publiken har varierat från stolta föräldrar till professionella kritiker. Kvartetten ser möjligheter för andra som samlar unga musiker: musikföreningar i landet, kyrkor, orkesterföreningar och festivaler.  

Workshops med saxofonister under utbildning
Efter en inledande demonstration av saxofonens olika möjligheter med exempel ur kvartettens repertoar inbjuds de oftast unga saxofonisterna att spela tillsammans med kvartetten. Beroende på antalet deltagare organiseras övningarna stämvis eller i större grupp. Kvartetten har erfarenhet av sådana workshops och master classes på de mest skilda håll: ledande svenska skolor och musikhögskolor, konservatorier med entusiastiska studerande i Rumänien, Kosovo och Israel.

Att vara musiker idag
Samtal mellan musikerna i Stockholms Saxofonkvartett och musikstuderande på olika nivåer – kulturskolor, folkhögskolor och musikhögskolor - om vad det innebär att vara musiker och ha det som yrke. Musikaliska exempel ingår alltid. Dessa samtal brukar genomföras tillsammans med lärare och studenter vid musikhögskolor.

Workshops med tonsättarstuderande
Kvartetten demonstrerar saxofonens olika möjligheter, spelar upp exempel och provar idéer tillsammans med deltagarna. Det kan handla om enstaka workshops eller återkommande träffar under en längre tid. Sådana möten har ägt rum på musikhögskolor från Stockholm till Sibirien och Sydafrika.

Att samarbeta över de konstnärliga gränserna
Stockholms Saxofonkvartett har mångsidig erfarenhet av att framträda tillsammans med poeter, dansare och i installationer av olika slag. I en workshop tillsammans med en sådan samarbetspartner visar kvartetten vad man kan göra och samtalar med deltagarna om deras tankar och erfarenheter.

Intro i garderoben
Vad är det egentligen som kommer att hända vid dagens konsert? Medlemmarna i Stockholms Saxofonkvartett presenterar – mycket personligt – tonsättare, verk och bakgrunder före framträdandet.

Skräddarsytt
Stockholms Saxofonkvartett är lyhörd för arrangörernas synpunkter på workshops och andra möten. Kvartetten ser stora möjligheter i att anpassa mötet med deltagarna till de speciella förutsättningar som gäller på plats och ser fram emot en dialog.

Kontra
Välkomna att vara med i vår satsning på ny musik i skolan med namnet Kontra (www.kontra.nu). Projektet är ett initiativ från Svensk Musik och sker i samarbete med Stockholms Saxofonkvartett.

 

Stockholms Saxofonkvartett och Kakalorumensemblen i Norrtälje. Foto: SFZ records

 

        Bilder: SFZ records


Tillbaka till Program


 

       
Kakalorum

 

Kakalorum är ett samarbetsprojekt som resulterar i att vi tillsammans med ungdomar gör skolkonserter men även också kan framträda tillsammans i form av offentliga konserter.

 

Det speciella med konceptet är att alla elever får tillfälle att efter sina individuella förutsättningar spela en framträdande roll vid konserten.

 

Att spela för och tillsammans med barn och ungdomar är något vi ofta och gärna gör. Det är ett naturligt sätt väcka intresse för kammarmusik och samtidigt skapa en framtida konsertpublik. Vi föreslår ett samarbete enligt följande modell:

 

Inledningsvis görs en noggrann planering tillsammans med lärare, skolledning, representanter för kommunen, länsmusiken, musikföreningar och andra tänkbara medaktörer. Det gäller då bl.a. att gå igenom de lokala förutsättningarna såsom elevernas ålder och färdigheter, befintligt instrumentarium, tillgänglig repertoar konsertlokaler och ekonomi. Om möjligt vill vi gärna medverka i ett sådant här förberedande möte.

 

Vidare planeras arbetsmetoderna. Dessa avser bl.a. gruppindelning av de medverkande. Instudering av ett nytt verk kräver till att börja med att man arbetar i mindre grupper. Tonsättaren deltar då också i arbetet.

 

Schemaläggningen diskuteras. Man kan arbeta på många sätt, t.ex. koncentrerat eller uppdelat på flera korta perioder.

 

Målet är att arbeta fram till konserter där alla medverkar: tonsättaren, Stockholms Saxofonkvartett, musiklärare och elever. Vi har tagit fram specialkomponerad musik för denna typ av samarbete. Bl.a. har tonsättaren Martin Q. Larsson en komposition för endast saxofoner.

 

Det ovan beskrivna arbetssättet, där alla medverkar, kan även i högsta grad användas vid skolkonserter och familjekonserter. Det brukar vara uppskattat av eleverna att få framträda och musicera för sina kompisar, syskon föräldrar och andra. Man kan alltså kombinera ett projekt med andra framträdanden som Stockholms Saxofonkvartett kan göra. Ett projekt kan sålunda "skräddarsys" för en speciell musikskola eller kommun. Vi kan sända en CD med klingande exempel på en sådan konsert.

Martin Q Larsson är född i Trollhättan och studerade bland annat litteratur, musikpsykologi och konstnärligt skrivande, innan han 1994-97 utbildade sig till tonsättare vid Kungl Musikhögskolan i Stockholm. Han lever och verkar i Grödinge söder om Stockholm och har en bred verksamhet som bland annat omfattar Basho-Ensemblen (nutida kammarmusik) och  Icecream Ensemble (improvisationsmusik), för vilka han är konstnärlig ledare. Han är även sångare och ledare för Matandarnas Transgalaktiska Hiphopkapell The Next Generation, trumpetare i och medgrundare av The Great Learning Orchestra, har varit redaktör och skribent i tidskrifter för nutida musik samt arbetat mycket med barn och ungdom, och med handikappade. Sedan år 2010 är han ordförande i FST (Föreningen Svenska Tonsättare).

Om Kakalorum säger Martin Q Larsson:
"Kakalorum (rabalder, oväsen, uppståndelse) bygger på kollektiv individualism. Det vill säga att alla gör sin egen grej, och det låter bra ihop. Kakalorum är komponerat för professionell saxofonkvartett och saxofonorkester om 8-100 saxofonister av olika slag, i olika åldrar, på olika nivåer, från nybörjare till avancerade amatörer. Kvartettens musik är noterad rakt igenom, medan saxofonorkestern har friare stämmor och spelar efter signaler från kvartetten. Inom stämmorna finns bitvis stora friheter, och eventuella felspelningar ingår i verket, och berikar det ytterligare."


Bilder: SFZ records
Länk till Wind Music.
Recension

 


 

Vänster bild: Elever och lärare från Norrtälje musikskola vid skivinspelning i Norrtälje kyrka. I förgrunden musiklärare Eva Rosén-Lundqvist.Höger bild: Per Hedlund och Leif Karlborg instruerar elever vid Norrtälje musikskola under en skivinspelning i Norrtälje kyrka. I bakgrunden Jörgen Pettersson. Foto: SFZ records

Elever och lärare från Norrtälje musikskola vid skivinspelning i Norrtälje kyrka. I förgrunden musiklärare Eva Rosén-Lundqvist.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tillbaka till Program


 

       
Encores

De fyra musikerna Jörgen Pettersson, Sven Westerberg, Per Hedlund och Leif Karlborg har spelat tillsammans i Stockholms Saxofonkvartett i mer än 25 år. De har specialiserat sig på att presentera vår egen tids kammarmusik för saxofoner på ett sådant sätt att människor i alla åldrar kan förstå och tycka om den. Kvartetten består av fyra fantastiska proffs, som med hjälp av humor och pedagogisk känsla alltid får god kontakt med sin konsertpublik.

Stockholms saxofonkvartett framför några av sina mest omtyckta stycken. Programmet bygger på deras  CD – Encores – som utkom i maj 2004. Den har spelats ofta i radion, bland annat som veckans CD i P 2. Skivan har fått mycket goda recensioner. Se t.ex. Nordische Musik där den utsågs till månadens CD.

Mer än 300 verk har skrivits till dem av svenska och utländska kompositörer och de har turnerat runt hela jorden och spelat på festivaler och konserthus. Närmast förestående är turnéer till Turkiet, Kina, Moskva, Sankt Petersburg, Serbien, Japan och Sydafrika.


 

Programförslag:

 

Georg Friedrich Händel

Drottningens av Saba intåg ur oratoriet      “Salomon”

Ingvar Karkoff                        

Tzivaeri

J. S. Bach 

Gigue, Menuet, Badinerie

Jürgen Bräuninger

13 very short movies 4 saxophones 0 electronics

Dror Feiler

Ki

Daniel Nelson

Full Throttle

Jan W. Morthenson

Hymn


Om programmet:
Georg Friedrich Händel: En kort sinfonia ur oratoriet ”Salomon” – vital, virtuos och elegant musik.

Sven Westerberg har bearbetat stycket för Stockholms Saxofonkvartett.


Ingvar Karkoff: Tzivaeri är en bearbetning av en melodi från de grekiska Tolvöarna, en emigrantvisa om en en mor som sörjer sina emigrerade barn.
Stycket gjordes inför kvartettens Greklandsturné.

J. S. Bach: Ensemblen framför några satser ur tonsättarens kända och omtyckta sviter i snillrika instrumentationer av kvartettens sopransaxofonist Sven Westerberg.

 

Jürgen Bräuninger: Dessa 12 (!) stycken skrevs till Stockholms Saxofonkvartetts konserter i festivalen ”New Music Indaba” 2002 i Grahamstown, Sydafrika. Tenorsaxofonisten spelar även samtidigt på en ”Zulu leg rattle”. Ett viktigt inslag är talade ord från de 11 officiella språken i Sydafrika. Publiken i Grahamstown var mycket roade av att höra nationalsången spelas baklänges. Bräuninger undervisar vid University of Natal.

Dror Feiler: Född i Israel och kom till Sverige 1973 med ett förflutet som fallskärmssoldat och jordbrukare. Han har beskrivit sig själv som en musikvandal men han vänder den bilden ryggen i Ki. ”Ki” betyder ”därför” och är ett stilla möte mellan judisk bönetradition och det tonfall man kan höra i nordiska koraler.

 

Daniel Nelson: ”Full Throttle” (full gas) är ett rytmiskt intrikat, utåtriktat och kraftfullt stycke som är tydligt inspirerat av rock och pop. Det har uppskattats mycket, inte minst av den yngre publiken.

Jan W Morthenson: Parafras och variationer på en gammal dalakoral. Den har blivit förebild för andra liknande kompositioner i Sverige.


Tillbaka till Program


 

       
Utomeuropeiskt program

Stockholms Saxofonkvartett inför en konsert på sanddynerna vid Moltsog Els i Gobiöknen, Mongoliet. Fr.v. Jörgen Pettersson, Sven Westerberg, Per Hedlund och Leif Karlborg. Foto: Ulrika Ljungberg

Här presenterar Stockholms Saxofonkvartett ett utomeuropeiskt program med musik av tonsättare från olika delar av världen - från Mongoliet till Sydafrika. Samtliga tonsättare har kvartetten lärt känna personligen.

Ensemblen spelar och berättar om sina erfarenheter och upplevelser i samband med sina resor.

Stockholms Saxofonkvartett  De fyra musikerna Per Hedlund, Leif Karlborg, Jörgen Pettersson och Sven Westerberg har spelat tillsammans i Stockholms Saxofonkvartett i 20 år. De har specialiserat sig på att presentera vår egen tids kammarmusik för saxofoner på ett sådant sätt att människor i alla åldrar kan förstå och tycka om den. Kvartetten består av fyra fantastiska proffs, som med hjälp av humor och pedagogisk känsla alltid får god kontakt med sin konsertpublik.

Arie Shapira

Saxophone Quartet

Alper Maral

Uruppförande av nytt verk

Hideki Kozakura

Lines Variation

PAUS

 

Víctor Varela

Equinox

Irina Belova

Ode de Tulpans

Michael Blake

Nytt verk

Jürgen Bräuninger

13 very short movies for 4 saxophones 0 electronics

Korta programkommentarer
Den prisbelönte och uppmärksammade israeliska tonsättaren Arie Shapira träffade vi i Tel Aviv. Hans stycke är temperamentsfullt och kompromisslöst. Arie är en fredskämpe och en stor personlighet i landet.

Irina Belova
är från Krasnojarsk i Sibirien har även under ett antal år bott i Mongoliet och inspirerats av den mongoliska steppens eviga vindar.

Den turkiske tonsättaren Alper Maral träffade Jörgen Pettersson i samband med uruppförandet av ett verk av honom för saxofon och elektronik i Istanbul. Han påbörjade sitt nya verk för Stockholms Saxofonkvartett på Centre for Composers på Gotland dit han fick en inbjudan att arbeta efter detta möte. Vi har haft tillfälle att träffa Alper och tillsammans arbeta med stycket i vår studio på Tulegatan 53.

Hideki Kozakura kom till Sverige för att studera komposition på Musikhögskolan i Stockholm. Vi har under hans tid i Sverige haft en nära kontakt med honom vilket resulterade i stycket Lines Variation som har influenser från hans hemland Japan.

Den sydafrikanske tonsättaren Jürgen Bräuninger
skrev sitt stycke till Stockholms Saxofonkvartett inför ett gästspel i Sydafrika. Stycket har tydliga influenser från den smältdegel av olika kulturer som finns i Sydafrika. Stycket är utåtriktat och humoristiskt och har blivit mycket uppskattat.

Victor Varela kommer ursprungligen från Venezuela och skrev detta uttrycksfulla stycke inför en konsert på Nalen i Stockholm. Ett rytmiskt intrikat stycke av en varm och humoristisk person som har etablerat sig som tonsättare här i Sverige.

Michael Blake
träffade vi i Sydafrika. Han är en av de ledande tonsättarna i landet, ordförande i den sydafrikanska sektionen av ISCM och en mycket trevlig och driftig person. Detta stycke är helt nyskrivet och komponerat för Stockholm Saxofonkvartett. Det har ännu inte uruppförts.

 

Tillbaka till Program


 

       
 

 

  

 

Webbmaster: Martin Steisner.